ידועים בציבור

תהליך ההכרה בזוג כידועים בציבור דורש התמצאות והבאת הוכחות שונות מבני הזוג, תוך הבנה מעמיקה בעולם החוק והמשפט בתחום המעמד האישי. משרדנו מתמחה בתחום זה וילווה אתכם מתחילת התהליך ועד סופו.

ידועים בציבור הינם בני זוג שלא נישאו כדת וכדין אך מנהלים משק בית משותף ומקיימים יחסי אישות כך שאורח חייהם דומה לחיי בעל ואישה. תנאי נוסף שמתקיים על פי חוק להגדרת בני זוג כידועים בציבור הינו שאיש מבני הזוג לא נשוי לאחר. המדינה הגדירה את המושג ידועים בציבור על מנת להחיל על בני זוג שאינם רוצים או אינם יכולים להינשא על פי חוקיה, את הזכויות והחובות מטעמה. לדוגמא, זוגות שהיו נשואים בעבר ואינם רוצים להינשא בשנית אך מעוניינים בניהול אורך חיים משותף עם בן זוג, או זוגות חד מיניים שאינם יכולים להינשא על פי חוק במדינתנו אך מנהלים אורח חיים משותף.
ידועים בציבור זכאים לזכויות סוציאליות על פי חוק כגון: ביטוח זקנה, ביטוח שארים וכדומה אך חובת ההוכחה על עצם היותם ידועים ציבור מוטלת על בני הזוג, דבר העלול להקשות במקרה ואחד מבני הזוג נפטר.
בני הזוג הידועים בציבור זכאים לקבל דמי מזונות על פי עיקרון השוויון, בדומה לבני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים וכן זכאים לדמי הסתגלות במקרה של פרידה. במקרה של פרידה בין בני זוג ידועים בציבור, מתבצעת חלוקה שוויונית של נכסיהם אשר נצברו על ידם ואף על חובות שנצברו במהלך חייהם המשותפים וזאת על פי עיקרון “חזקת השיתוף” המעוגן בחוק. חלוקת הרכוש במקרה ואחד מבני הזוג הידועים בציבור נפטר דומה מאוד לחלוקת רכוש בין בני זוג שהיו נשואים ואחד מהם נפטר.
במקרה שבו לבני הזוג הידועים בציבור נולדו ילדים, החובות כלפי אותם ילדים זהות לחובות כלפי ילדים שנולדו במסגרת נישואין בכל הקשור לאפוטרופסות, דמי מזונות ודיני ירושה.

צור קשר